Dove siamo

Sanjojuku è situato vicino il Castello di Nijo e il Tempio Shinsenen, entrambi Patrimonio Mondiale, 
A 1 minuto a piedi si trova anche la via commerciale di Sanjo, la più lunga e calorosa di Kyoto.

Da Sanjojuku

  • Metro Tozai line, stazione Nijojo-mae. 4 minuti a piedi
  • Kyoto city bus, fermata Horikawa-Oike
  • Hankyu line, stazione Oomiya, 10 minuti a piedi
  • Keihan line, stazione Sanjo, 25 minuti a piedi

  • JR line, stazione Nijo, 10 minuti a piedi

Dalla stazione centrale di Kyoto

  • Kyoto city bus n. 9 o 50. Fermata Horikawa Oike. Bus diretto, 15 minuti, 230 yen
  • Kyoto city subway: (Minami kita line): Kyoto →Karasuma Oike→(Tozai line)→Nijojo-mae
 1 cambio, 15 minuti, 260 yen
  • Taxi: 10 minutiA piedi

  • Dalla stazione di Sanjo (Keihan line) camminate per 20 minuti lungo Sanjo Meitengai e poi Sanjo Kai Shotengai
  • Dalla stazione di Kyoto camminate 35 minuti passando per la Kyoto tower, il Tempio Nishihongan e poi lungo Horikawa dori

Parcheggio

Sanjojuku the Kyoto Machiya

453 Masuya-cho, Nishiiru, Aneyakoji st, Horikawa, Nakagyo-ku, Kyoto 604-8322
TEL: +81-75-468-9779 / FAX:+81-75-468-9778
MAIL: info@sanjojuku.kyoto.jp
URL: http://sanjojuku.kyoto.jp/it/